อ.พร ถิรมงคล

กรรมการผู้จัดการ LTI group
อาจารย์พิเศษ และ ผู้ก่อตั้ง Right CG

อ.ภัทร ถิรมงคล

อาจารย์พิเศษ
และ ผู้ก่อตั้ง Right CG


★★ Right CG by LTI group เป็นสถานที่ฝึกอบรม ความรู้ในสายงานออกแบบและ 3D Animation โดยอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานรอบด้าน 

 Right CG ก่อตั้งขึ้นในปี 2011  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักเรียนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งเรียนแบบกลุ่ม, แบบคอร์สสัมมนา และแบบตัวต่อตัว 


★★★ ปัจจุบันการเรียนการสอนของเราเน้นไปที่ การเรียนแบบ online  โดยสามารถเรียนได้ตลอดชีพและเรียนได้ทุกเวลาตามที่ท่านสะดวก ซึ่งนอกจากกลุ่มเรียน เรายังมีกลุ่ม support คอยช่วยเหลือในการตอบคำถาม อีกด้วย


Right CG ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเรียนกับเราเสมอมา 

ผลงานของอาจารย์

ประวัติของอาจารย์

Newspaper and Magazine Interviews on Animation:

– CG Magazine – Bangkok Post – Daily News – Khao Sod – Kom Chad Luk – Thai Rath – The Nation – Reuters

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ Fjorg iron animator siggraph 2009 ,new orleans ,USA

รางวัลศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงแก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2010

บทสัมภาษณ์ ตีพิมพ์

บทสัมภาษณ์ เรื่อง animationตีพิมพ์ลง หนังสือ CG+

บทสัมภาษณ์ เรื่อง animationตีพิมพ์ลง หนังสือ computer art thailand

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพส

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ เดลินิว

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ เนชั่น

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

บทสัมภาษณ์ ออกอากาศทาง โทรทัศน์

 สัมภาษณ์ หัวข้อเรื่อง อนาคต animation ไทย รายการ clickzone

 สัมภาษณ์ หัวข้อเรื่อง อนาคต animation ไทย รายการ morning talk

วิทยากรพิเศษ

ประสบการณ์การสอน

 อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ศิลปากร

 อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย  ศรีปทุม

 อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

  กิจกรรมสัมมนาร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ การประกอบอาชีพในสายงานanimation

  วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะNew mediaมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

  วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะNew mediaมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

  วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะmultimedia international program มหาวิทยาลัย       ศิลปากร

  วิทยากร ในหัวข้อ animation ในอนาคต คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

  วิทยากรพิเศษ บรรยาย แนะแนวทางอาชีพด้านแอนิเมชั่น โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา