Nomad sculpt basic use ( level 1 - 4 )

Nomad sculpt basic use ( level 1)

Nomad sculpt basic use (level 1)กรุงเทพ
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 4 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง เลือกนัดวันเวลาได้  9.00-18.00 
 
Day1  
⁃เรียนรู้การปรับมุมมองเพื่อใช้งาน nomad sculpt 
⁃เรียนรู้พื้นฐานการเคลื่อนที่รูปทรงก่อนเริ่มงานปั้น
⁃เรียนรู้การจัดเรียงโมเดลแบบ 3D
⁃กิจกรรมสร้างคาแรคเตอร์ทำตามตัวอย่างพื้นฐานก่อน จากนั้นประยุกต์สร้างงานด้วยไอเดียตัวเอง
Day2
⁃เรียนรู้การใช้เครื่องมือสร้างใบไม้
⁃สร้างใบไม้และช่อดอกไม้
⁃เรียนรู้การปรับรูปทรงโมเดล
⁃เรียนรู้การทำสีและใช้บลัช
⁃วิเคราะห์รูปทรงเพื่อสร้างดวงดาว
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้างภูติต่างดาว
 
Day3
⁃ประกอบต้นไม้ใบไม้และภูติบนดวงดาว
⁃สร้างยานมนุษย์ต่างดาว และทำสี
⁃เรียนรู้การจัดแสงอย่างง่าย
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ และsave งาน
Day4
⁃ทบทวนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ
⁃วิเคราะห์รูปทรงพื้นฐานจากคาแรกเตอร์ตัวอย่าง
⁃สร้างคาแรกเตอร์อย่างง่ายด้วยรูปทรงพื้นฐาน
⁃สร้างฐานยืนตามใจ
⁃สร้างของตกแต่งและประกอบภาพคาแรกเตอร์บนฐานให้เสร็จสมบูรณ์ 
⁃ทำสีและจัดแสงและsave งาน
⁃ตกแต่งภาพพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมระบายสีตามที่มี เช่น procreate หรือ paint
 
*นักเรียนไม่ต้องมีพื้นฐานใดมาก่อน*
 
 ราคาคอร์ส 
เรียนเดี่ยว 4,300  เรียนคู่  5,600  บาท  
เรียนสามคน 7,500 บาท  เรียนสี่คน 9,500 บาท

Nomad sculpt basic use ( level 2 )

Nomad sculpt basic use (level 2)
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 4 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง เลือกนัดวันเวลาได้  9.00-18.00 
 
Day1  
⁃ทบทวนการใช้งาน  nomad sculpt level 1 
⁃เรียนรู้การปรับแต่งรูปทรงพื้นฐานก่อนเริ่มงานปั้น
⁃เรียนรู้การจัดเรียงโมเดลแบบ 3D
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้าง abstract vase 
⁃กิจกรรมสร้าง abstract vases ทำตามตัวอย่างพื้นฐานก่อน จากนั้นประยุกต์สร้างงานด้วยไอเดียตัวเอง
⁃เรียนรู้การปรับหมุนโมเดลแบบ snap 
⁃เรียนรู้การปรับพื้นผิว abstract vases และทำสี
⁃สร้าง สตูดิโอแสดงงานของตัวเอง และจัดวางชิ้นงานให้เหมาะสม
Day2
⁃วิเคราะห์รูปทรงเพื่อสร้างหีบสมบัติ
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้างหีบสมบัติ
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้างสัตว์น้ำที่ชอบและทำสี
 
Day3
⁃สร้างตุ๊กตา หรือวัตถุที่ชอบวางในหีบสมบัติ และทำสี
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้างสาหร่าย และปลาเล็กปลาน้อย
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ
⁃เพิ่มเติมเหรียญทอง เพชร และทองคำ
⁃เพิ่มเติมฟองอากาศ
⁃สร้างและประกอบภาพหีบสมบัติใต้น้ำให้เสร็จสมบูรณ์ 
⁃ทำสีและจัดแสง
Day4
⁃เรียนรู้การใช้ tools เพื่อสร้างสาหร่าย และปลาเล็กปลาน้อย
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ
⁃เพิ่มเติมเหรียญทอง เพชร และทองคำ
⁃เพิ่มเติมฟองอากาศ
⁃สร้างและประกอบภาพหีบสมบัติใต้น้ำให้เสร็จสมบูรณ์ 
⁃ทำสีและจัดแสง
 
*นักเรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์ส Nomad sculpt basic use level 1 มาก่อน*
 
ราคาคอร์ส 
เรียนเดี่ยว 4,300  เรียนคู่  5,900  บาท  
เรียนสามคน 7,800 บาท  เรียนสี่คน 9,800 บาท

Nomad sculpt basic use ( level 3)

Nomad sculpt basic use (level 3)
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 4 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง เลือกนัดวันเวลาได้  9.00-18.00 
 
Day1  
⁃ทบทวนการใช้งาน  nomad sculpt level 1 
⁃ทบทวนการใช้งาน  nomad sculpt level 2
⁃สร้างชุดอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์
⁃ทบทวนการทำสีและปรับพื้นผิวโมเดล 
Day 2
⁃วิเคราะห์รูปทรงนากน้อยจากภาพตัวอย่าง
⁃เรียนรู้การสร้างคาแรกเตอร์นากน้อย
⁃เริ่มสร้างโครงร่างนากน้อย
⁃เรียนการสร้างแขนขาและหางนากน้อย 
 
Day 3
⁃วิเคราะห์รูปทรงต่างๆ จากตามภาพตัวอย่าง
⁃เริ่มสร้างฐานตอไม้ 
⁃เรียนรู้และทบทวนการใช้ประยุกต์ tools ด้วยการสร้างดอกบัว ใบบัว
Day 4
⁃สวมห่วงยางสีสดใสให้นากน้อย
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ
⁃สร้างสิ่งต่างๆตามภาพตัวอย่าง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ของนากน้อย
⁃เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆตามชอบ
⁃ทำสีและจัดแสง
 
*นักเรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์ส Nomad sculpt basic use level 1 และ2 มาก่อน*
 
ราคาคอร์ส 
เรียนเดี่ยว 4,300  เรียนคู่  5,900  บาท  
เรียนสามคน 7,800 บาท  เรียนสี่คน 9,800 บาท

Nomad sculpt basic use ( level 4 )

Nomad sculpt basic use (level 4)
เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 3 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง เลือกนัดวันเวลาได้  9.00-18.00 
 
Day1  
⁃ทบทวนการใช้งาน  nomad sculpt level 1 2 3
⁃กิจกรรมทบทวนการปั้น ในเวลาที่กำหนด
⁃กิจกรรม ดีไซน์สัตว์วิเศษตามใจชอบ
⁃จับฉลากเลือกถิ่นอาศัย และช่วยกันออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดในชิ้นงาน
⁃เรียนรู้หลักการออกแบบ lay out งาน
⁃วาดองค์ประกอบต่างๆแยกชิ้นหลักๆออกมา และวิเคราะห์รูปทรง
⁃ปั้นชิ้นงานโดยเริ่มจากฐานหลักหรือถิ่นอาศัยก่อน
Day2 Day3
⁃วิเคราะห์รูปทรงต่างๆ จากคาแรกเตอร์
⁃เรียนรู้และทบทวนการใช้ประยุกต์ tools ด้วยการปั้นงานจริงตามที่ออกแบบไว้
⁃สร้างสิ่งต่างๆตามภาพที่ออกแแบบไว้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ให้สมบูรณ์
⁃เพิ่มเติมหรือตัดทิ้งองค์ประกอบอื่นๆตามชอบ
⁃ทำสีและจัดแสง
⁃ทำภาพพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยโปรแกมทำสีอื่นๆเพิ่มเติม(ถ้ามี)
 
*นักเรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์ส Nomad sculpt basic use level 1 2 และ 3 มาก่อน*
 
ราคาคอร์ส 
เรียนเดี่ยว 3,500  เรียนคู่  5,100  บาท  
เรียนสามคน 7,000 บาท  เรียนสี่คน 9,000 บาท