Nomad sculpt basic use หลักสูตรเข้มข้น

Nomad sculpt basic use หลักสูตรเข้มข้น 12 ชั่วโมง 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เลือกนัดวันเวลาได้ 9.00-18.00

*นักเรียนไม่ต้องมีพื้นฐานใดมาก่อน*

 ราคาคอร์ส  เรียนเดี่ยว 15,000 บาท อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา   1. I-pad หรือ tablet กับปากกา ถ้าไม่มีสามารถใช้นิ้วได้ แต่แนะนำให้มีปากกาจะทำงานง่ายกว่าค่ะ   2. App nomad(ดาวน์โหลดมาให้พร้อมก่อนเรียน)  3.App procreate (มีหรือไม่ก็ได้)

Day1  เรียนรู้การใช้งานหลักของnomad สร้างคาแรกเตอร์ที่หลากหลายในเวลาจำกัด และสร้างภาพนิ่งดอกไม้3d
⁃เรียนรู้การปรับมุมมองเพื่อใช้งาน nomad sculpt
⁃เรียนรู้พื้นฐานการเคลื่อนที่รูปทรง
⁃เรียนรู้การจัดเรียงโมเดลแบบ 3D
⁃เรียนรู้การเปิดใช้งาน และปิดใช้งานเครื่องมือที่จำเป็น
⁃กิจกรรมการสร้างคาแรกเตอร์ด้วยรูปทรงพื้นฐานตามโจทย์
⁃เรียนรู้การใช้เครื่องมือสร้างวัตถุตามเส้นที่กำหนด
⁃กิจกรรมสร้างคาแรกเตอร์ตามตัวอย่าง จากนั้นประยุกต์สร้างงานด้วยไอเดียตัวเอง
 
Day2 สร้างแจกันดอกไม้ ใบไม้ และภูติรักษา
⁃เรียนรู้การใช้เครื่องมือสร้างใบไม้
⁃สร้างใบไม้และช่อดอกไม้
⁃กิจกรรมสร้างใบไม้ ดอกไม้ทำตามตัวอย่างพื้นฐานก่อน จากนั้นประยุกต์สร้างงานด้วยไอเดียตัวเอง
⁃สร้างภูติรักษา
⁃ประกอบต้นไม้ใบไม้และภูติบนฐาน
⁃เรียนรู้การทำสี การใช้สีจาก reference 
⁃เรียนรู้การจัดแสง
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ และsave งาน
 
Day3 ห้องทดลอง 360 องศา
⁃เรียนรู้การปั้น ปรับรูปทรงโมเดลเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
⁃เรียนรู้วิธีการออกแบบคาแรกเตอร์
⁃สร้างมนุษย์ต่างดาว
⁃สร้างยานมนุษย์ต่างดาว
⁃เรียนรู้การทำสีและใช้บลัช
⁃เรียนรู้การปรับเปลี่ยน material 
⁃เรียนรู้การจัดแสงอย่างง่าย
⁃เรียนรู้การรวมโมเดลจากไฟล์อื่นๆ และsave งาน
⁃ตกแต่งภาพพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมระบายสีตามที่มี เช่น procreate หรือ paint
 
Day4  คาแรกเตอร์คน สร้างตัวเองในสไตล์ cartoon 3d ให้ขยับดุ๊กดิ๊กได้
⁃ทบทวนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ
⁃วิเคราะห์รูปทรงพื้นฐานจากคาแรกเตอร์ตัวอย่าง
⁃สร้างคาแรกเตอร์คนอย่างง่ายด้วยรูปทรงพื้นฐาน
⁃เรียนรู้การสร้างแขนขามือ
⁃สร้างทรงผมด้วยรูปทรงพื้นฐาน
⁃สร้างฐานยืนตามใจ
⁃สร้างของตกแต่งและประกอบภาพคาแรกเตอร์บนฐานให้เสร็จสมบูรณ์ 
⁃ทำสีและจัดแสงและsave งาน
⁃ตกแต่งภาพพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมระบายสีตามที่มี เช่น procreate หรือ paint
⁃เรียนรู้การทำภาพเคลื่อนไหวแบบไฟล์ Gif
 
Day5 นากน้อยบนขอนไม้
⁃วิเคราะห์รูปทรงต่างๆ จากตามภาพตัวอย่าง
⁃เรียนรู้และทบทวนการใช้ประยุกต์ tools 
⁃วิเคราะห์รูปทรงนากน้อยจากภาพตัวอย่าง
⁃เรียนรู้การสร้างคาแรกเตอร์นากน้อย
⁃เรียนการสร้างแขนขาและหางนากน้อย 
⁃สวมห่วงยางสีสดใสให้นากน้อย
⁃สร้างฐานตอไม้
⁃สร้างดอกบัว ใบบัว ปลา
⁃สร้างสิ่งต่างๆตามภาพตัวอย่าง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ของนากน้อย
⁃เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆตามชอบ
⁃ทำสีและจัดแสง
 
Day6 จับฉลาก สิ่งของบังคับ ปรับใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างงานในสไตล์ของตัวเอง
⁃จับฉลากเลือกถิ่นอาศัย และสัตว์ปริศนา
⁃ช่วยกันออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดในชิ้นงาน
⁃เรียนรู้หลักการออกแบบ lay out งาน
⁃วาดองค์ประกอบต่างๆแยกชิ้นหลักๆออกมา และวิเคราะห์รูปทรง
⁃ปั้นชิ้นงานโดยเริ่มจากฐานหลักหรือถิ่นอาศัยก่อน
⁃วิเคราะห์รูปทรงต่างๆ จากคาแรกเตอร์
⁃เรียนรู้และทบทวนการใช้ประยุกต์ tools ด้วยการปั้นงานจริงตามที่ออกแบบไว้
⁃สร้างสิ่งต่างๆตามภาพที่ออกแแบบไว้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ให้สมบูรณ์
⁃เพิ่มเติมหรือตัดทิ้งองค์ประกอบอื่นๆตามชอบ
⁃เรียนรู้การสร้างบลัช และการทำtexture 
⁃ทำสีและจัดแสง
⁃ตกแต่งภาพพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมระบายสีตามที่มี เช่น procreate หรือ paint 
 

ปรึกษาการเรียน แนะนำ หลักสูตร 080 6268139 อ.พร
**สอบถาม นัดเวลา สถานที่ กับคุณครู ** 094 - 8865864 คุณครูพลอย