3D Printing & Modeling

฿4,500.00 ฿3,900.00

    ผู้สอน : อาจารย์ภัทร ถิรมงคล

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้การเตรียมไฟล์ 3D และ การปริ้น 3D
เพื่อนำผลงานที่เราสร้างในคอมพิวเตอร์ ออกมาเป็นของจริง!! เป็นสิ่งที่จับต้องได้!!!
เรียนตั้งแต่เริ่มต้นใช้โปรแกรม ทั้ง Maya และ Zbrush… ปั้นโมเดลเตรียมไฟล์ใส่ Support… ปริ้นออกมาและ เรียนรู้การจัดการกับชิ้นงานเรซิ่น

Software ที่ใช้ : Maya Zbrush PhotonSlicer (ลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามบริษัท LTI group Co.,Ltd.)

การเรียน มี 3 หัวข้อหลัก 32 บทเรียนแบบ VDO พร้อมไฟล์ตัวอย่าง

เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างชิ้นงานต้นแบบ โดยการเรียนเริ่มต้นจาก 0 จนถึงสร้างชิ้นงานได้เอง

***ที่สำคัญนักเรียนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ปริ้นไฟล์ฟรี!!! 1 ครั้ง

● Chapter01 : แนะนำ 3D Print

● Chapter02 : การเตรียมไฟล์ 3D

● Chapter03 : การ ปริ้น ล้าง อบ ชิ้นงาน

ProductImages_3DPrinting&Modeling_01
ProductImages_3DPrinting&Modeling_02
ProductImages_3DPrinting&Modeling_03
ProductImages_3DPrinting&Modeling_04
ProductImages_3DPrinting&Modeling_05
ProductImages_3DPrinting&Modeling_06
ProductImages_3DPrinting&Modeling_07
ProductImages_3DPrinting&Modeling_08
ProductImages_3DPrinting&Modeling_09
ProductImages_3DPrinting&Modeling_10
Updating…
  • No products in the cart.