คอร์ส Rigging 101  เหมาะกับ ผู้ที่สนใจเรื่องของการริก คาแรคเตอร์  เรียนรู้เทคนิค และ
เข้าใจกระบวนการ Rigging Character ที่ถูกต้อง และ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน 0/11

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X