เรียนรู้และใช้งาน MAYA ในการสร้างผลงาน 3D Visualize ที่เน้นในเรื่องของภาพ  การปั้นโมเดลพื้นฐาน การจัดแสง และ การใช้งาน material ของ Arnold ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้และ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ จนเข้าใจและ สามารถประยุกต์ใช้ MAYA ในการทำภาพได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 • บทเรียน 0/17

  • Lecture 2.1
   แนะนำคอร์ส 3D Visualizer
   Preview
   21m
Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X