แนวทางการเรียนของเรา

เปิดโลกการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning on Demand
กับความรู้เฉพาะทาง ด้าน CGI และ Animation

ไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน
เลือกเรียนในเรื่องที่สนใจด้วยตนเอง หรือขอคำแนะนำจากอาจารย์
RightCG ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบแนวทางของตัวเอง ผ่านการลงมือทำจริง
โดยได้รับความรู้ที่ตอบโจทย์ สามารถประยุกต์ใช้งาน หรือประกอบอาชีพได้
เลือกเส้นทางเดินในสายที่ชอบ ทำในสิ่งที่รัก และมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ

Featured Courses

วิธีการใช้งานระบบ

RightCG Online และกลุ่ม Student Support

X