Zbrush Basic เรียนรู้โปรแกรมปั้นมหาโหด!
โปรแกรม Zbrush เน้นการปั้นโดยเทคนิคคล้ายการปั้นดิน จึงเป็นที่ชื่นชอบของ Artist ทั่วโลก
ประกอบกับความสามารถของโปรแกรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับสากลได้
การเรียนโปรแกรม Zbrush จะเป็นการเติมเต็ม ทักษะการปั้นโมเดลสไตล์คาแรกเตอร์ได้ทุกชนิด

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน 0/36

  • บทเสริม 0/6

  • บทเรียน : เสือน้อย 2019 0/22

อ.ภัทร ถิรมงคล :: อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ก่อตั้ง Right CG
X