เรียนรู้การปั้นโมเดล ผ่านการสร้างสรรค์ห้องสไตล์ กึ่งการ์ตูน
ปั้นโมเดลแบบเต็มอิ่ม นำเสนอห้องในฝันของคุณผ่านมุมมองแบบ Isometric
ในรูปแบบคลิปวิดิโอ 82 บทเรียน พร้อมไฟล์ตัวอย่าง
การเรียน มี 4 หัวข้อหลัก
1. ไอเดีย
2. การปั้นโมเดล
3. UVและTexture
4. จัดแสง เรนเดอร์ และ Comp

 

 • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

 • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

 • บทเรียน : บ้านน้อย2019 0/36

  • Lecture 3.1
   Chapter 1 : Intro
   Preview
   7m
 • บทเรียน : การเซท Scene 0/8

 • บทเรียน : ปั้นโมเดล 0/54

 • บทเรียน : UV Texture Render และ Comp 0/23

อ.ภัทร ถิรมงคล :: อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ก่อตั้ง Right CG
X