เรียนรู้การสร้าง 3D background เพื่อต่อยอดทักษะในการใช้งาน MAYA 2018  เปิดโอกาสการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการสร้างภาพ 3D stock ของท่าน กับ 7 บทเรียนที่นำมาฝาก ครอบคลุม วิธีการ และองค์ความรู้ในเชิงลึกที่ใช้ในการสร้างผลงาน 3D

 

โดยประกอบด้วยเนื้อหา รวม 16 vdo มีหัวข้อดังนี้

 

1. Reference and inspiration

2. Design process for  7 lesson 3D background

3. Create maya project

4. Lesson 1 part 1 : model droplet on wall

5. Lesson 1 part 2 : shading and  lighting droplet on wall

6. Lesson 2 : random rock scene

7. Lesson 3 part 1 : model geometric scene

8. Lesson 3 part 2 : lighting geometric scene

9. Lesson 3 part 3 : finalize geometric scene

10. Lesson 4 part 1 : create golden background stage

11. Lesson 4 part 2 : lighting golden background stage

12. Lesson 5 part 1 : create geometric substance scene

13. Lesson 5 part 2 : lighting geometric substance scene

14. Lesson 6 : lighting glass piece geometric scene

15. Lesson 7 part 1 : model water ripple scene

16. Lesson 7 part 2 : lighting water ripple scene

 

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน การออกแบบ และ เตรียมไฟลล์ 0/3

  • บทเรียน ที่ 1 สร้างหยดน้ำบนกำแพง 0/2

  • บทเรียน ที่ 2 สร้าง ฉากกองหิน 0/1

  • บทเรียน ที่ 3 สร้าง ฉาก minimal รูปทรงพื้นฐาน 0/3

  • บทเรียน ที่ 4 สร้าง background เวทีสีทอง 0/2

  • บทเรียน ที่ 5 สร้างฉากที่ประกอบจากรูปทรงพื้นฐาน 0/4

  • บทเรียน ที่ 6 สร้างฉากพื้นเรียบ และ แผ่นกระจก 0/1

  • บทเรียน ที่ 7 สร้างฉากแอ่งน้ำบนพื้น 0/2

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X