คอร์ส Lighting In Animation เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐาน MAYA 2017 และ ต้องการเพิ่มทักษะในด้านการจัดแสง

ต้องการความเข้าใจ และ วิธีการในการจัดแสงให้สวยและละเอียดเหมือนในหนังการ์ตูนอนิเมชั่น ระดับภาพยนตร์

เรียนรู้จาก โปรแกรม MAYA 2017 และ Arnold render

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน 0/11

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X