คอร์ส Maya Fluid Effect เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐาน MAYA 2017 หรือ  2018 ที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้าน special effect การทำ ไฟ ควัน ระเบิด โดยคอร์สนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง Fluid effect ของตัวเอง ได้เป็นอย่างดี

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • บทเรียน 0/18

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X