การคอมโพสิทเป็นขั้นตอนที่สำคัญและช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานในตอนสุดท้ายมีความสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความเข้าใจในการรวมกันของภาพอย่างถูกต้อง และ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสุดโหด อัจฉริยะ อย่าง Nuke อย่างหมดจด และสร้างความเข้าใจที่เพียงพอในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

 

โดยประกอบด้วยเนื้อหา รวม 16 vdo มีหัวข้อดังนี้

 

1. Interface และภาพรวมการทำงานของโปรแกรม nuke

2. แนะนำภาพรวม และ ความสัมพันธ์ Node graph – properties tab – viewer control

3. การเชื่อม node การคีเฟรม แอนิเมชั่น และ การใช้งาน transform node

4. การปรับค่า properties tab และ viewer control

5. เข้าใจการทำงานของ merge node

6. Basic 3D render passes composit

7. BB phone 3D render passes composit

8. Advance robot scene 3D render passes composit

9. Lamboghini 3D render passes composit

10. 3D composit and workshop part 1

11.3D composit and workshop part 2

12. 3D composit and workshop part 3

 

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน การออกแบบ และ เตรียมไฟลล์ 0/12

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X