เรนเดอร์ช้า มีแต่ Noise ไม่เคยเนียน! หน้าต่างหาย! ทำอะไรก็ติด! อนิเมทยังไงถึงจะเร็ว!
ไม่ไหวแล้ว MAYA 2017!! มันมีไหมอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหา! ให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น
แน่นอนครับ มีแน่นอน! MAYA 2017 survival kit ในรูปแบบ VDO จาก RightCG ที่จะเปลี่ยนวันอันเลวร้าย
กลายเป็น การควบคุมได้ดังใจต้องการ เรารวบรวม ปัญหาที่ท่านจะเจอแน่นอน ในการเรียน MAYA 2017 มาแก้ให้ท่านทั้งหมด!

 

  • ภาพรวม : vdo แนะนำก่อนเรียน 0/0

  • ไฟล์ประกอบการเรียน 0/1

  • บทเรียน 0/19

Admin bar avatar
อ.พร ถิรมงคล :: อาจารย์ประจำ Right CG
X