internship รุ่น 1

internship รุ่น 1

บรรยากาศและผลงานของ นศ. intern จาก คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร