อ.พร ถิรมงคล

กรรมการผู้จัดการ LTI group
อาจารย์พิเศษ และ ผู้ก่อตั้ง Right CG

อ.ภัทร ถิรมงคล

อาจารย์พิเศษ
และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Right CG


★★ Right CG by LTI group เป็นสถานที่ฝึกอบรม ความรู้ในสายงานออกแบบและ 3D Animation โดยอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานรอบด้าน
Right CG ก่อตั้งขึ้นในปี 2011  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักเรียนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งเรียนแบบกลุ่ม, แบบคอร์สสัมมนา และแบบตัวต่อตัว

★★★ ปัจจุบันการเรียนการสอนของเราเน้นไปที่ การเรียนแบบ online  โดยสามารถเรียนได้ตลอดชีพและเรียนได้ทุกเวลาตามที่ท่านสะดวก ซึ่งนอกจากกลุ่มเรียน เรายังมีกลุ่ม support คอยช่วยเหลือในการตอบคำถาม อีกด้วย

★★ Right CG ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเรียนกับเราเสมอมา 

ผลงานของอาจารย์

รู้จักกับ อาจารย์พร อาจารย์ประจำของ RightCG

ประวัติของอาจารย์

Newspaper and Magazine Interviews on Animation :

CG Magazine – Bangkok Post – Daily News – Khao Sod – Kom Chad Luk – Thai Rath – The Nation – pronewsbusiness wire 

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ Fjorg iron animator siggraph 2009 ,new orleans ,USA
● รางวัลศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงแก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2010
● รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานอนิเมชั่น โครงการ “TK Pop Animation Contest 2010”
● รางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ประเภท อนิเมชั่น “ปยุต เงากระจ่าง 2012”

บทสัมภาษณ์ ตีพิมพ์

● บทสัมภาษณ์ เรื่อง animationตีพิมพ์ลง หนังสือ CG+ และ computer art thailand
● บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองทางอนิเมชั่นกับการศึกษาไทย ลงในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพส, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เนชั่น, เดอะเนชั่น และ กรุงเทพธุรกิจ

บทสัมภาษณ์ ออกอากาศทาง โทรทัศน์

● หัวข้อเรื่อง อนาคต animation ไทย รายการ clickzone
● หัวข้อเรื่อง อนาคต animation ไทย รายการ morning talk

วิทยากรพิเศษ และ ประสบการณ์การสอน

● อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
● อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
● อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
● กิจกรรมสัมมนาร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ การประกอบอาชีพในสายงาน animation
● วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะ Newmedia มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
● วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะ Newmedia มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
● วิทยากร ในหัวข้อ animation คณะ Multimedia International Program มหาวิทยาลัยศิลปากร
● วิทยากร ในหัวข้อ animation ในอนาคต คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
● วิทยากรพิเศษ บรรยาย แนะแนวทางอาชีพด้านแอนิเมชั่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา