รวม TOOLS ของ RIGHTCG

3 pointlight rig v.1 (for Arnold render , Autodesk Maya )

การใช้งาน  import file .ma ที่ดาวน์โหลดไป เข้าไปใน scene หมุน main control รูปวงกลม ในแกน rotate Y เลือกมุมที่ต้องการ render ได้เลย