รู้จัก 3D โปรแกรม ยอดฮิต

ตำแหน่งต่างๆ ใน แผนก VFX

เริ่มต้นเรียน VFX ต้องเรียนอะไรบ้าง ?

รู้จักกับบริษัท VFX , Animation แถวหน้าของเมืองไทย

แนะนำการเรียน สำหรับ น้องๆ มัธยมต้น และมัธยมปลาย

การเตรียมตัวก่อนสมัครงาน ในสาย Animation , VFX