Author Archives: Pat Tiramongkol

 • RightSpace ตอนที่ 4 : Wat Rong Khun

  Art & Creative Area สถานที่แห่ง ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ในวันนี้เราขอแนะนำ วัดร่องขุ่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จ.เชียงราย เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 08.00 น. – 17.00 น. *ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าเข้าชม : ……คนไทย ชมฟรี…… เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกร และ ประติมากรชั้นครูของไทย ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “สถานที่ซึ่ง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จะคงอยู่ตลอดกาล” ทีเด็ดของที่นี่คือทุกๆจุด… ทั้งวิจิตร และบรรจง ในทุกรายละเอียดจริงๆครับ ระดับความน่าสนใจ :: คนไทยต้องมาดูให้ได้สักครั้งในชีวิตครับ! เวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวความคิดสร้างสรรค์ 2-3 ชม. พระอุโบสถหลังแรก พระอุโบสถสีขาว …

  More  →
 • RightSpace ตอนที่ 3 : Black House

  Art & Creative Area สถานที่แห่ง ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ในวันนี้เราขอแนะนำ พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จ.เชียงราย เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 09.00 น. – 17.00 น. *ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าเข้าชม : ……ผู้สูงอายุ/เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ ชมฟรี…… : ……บุคคลทั่วไป 80 บาท…… บ้าน และ สถานที่ซึ่งรวบรวมวัตถุดิบ ในการสร้างสรรค์ผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี เสมือนได้เดินเข้าไปในห้องทำงานของอาจารย์ ท่านได้สอนเราผ่านสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เราจะรู้เลยว่าจิตวิญญาณในผลงานศิลปะของอาจารย์ส่วนหนึ่งกำเนิดจากที่นี่ครับ ระดับความน่าสนใจ :: ใครชื่นชอบผลงาน และ แนวคิดของอาจารย์ถวัลย์ ต้องมา! เวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวความคิดสร้างสรรค์ 1-2 ชม. โซนแรก มหาวิหาร (อาหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ) มีการแสดงนาฏยศิลป์ต้อนรับด้านหน้า ประติมากรรมสลักหินอ่อนของอาจารย์ถวัลย์ โดยอาจารย์นริศ …

  More  →
 • RightSpace ตอนที่ 2 : Bangkok Sculpture Center

  Art & Creative Area สถานที่แห่ง ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ในวันนี้เราขอแนะนำ Bangkok Sculpture Center ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ วันและเวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 10.00 น. – 16.00 น. *หยุดวันจันทร์ ค่าเข้าชม : …… ฟรี …… ศูนย์รวมผลงานประติมากรรม กว่า 200 ชิ้น ในรูปแบบขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน รวบรวมชิ้นงานประติมากรรมชั้นครู ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ชมฟรี มีเจ้าหน้าที่แนะนำ และพาเดินชมด้วยความยินดี แบ่งโซนเป็นพื้นที่ Gallery ประติมากรรม และ พื้นที่การทำงานของ CMO Group ระดับความน่าสนใจ :: ถ้าชอบงานปั้น งานประติมากรรม ห้ามพลาด! เวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวความคิดสร้างสรรค์ 1-2 ชม. โซนแรก แจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อรับชมวิดิโอประวัติความเป็นมาของสถานที่ และเริ่มเข้าชมพระพุทธรูปปางต่างๆ ตั้งแต่สมัยทวารวดี …

  More  →
 • RightSpace ตอนที่ 1 : MOCA Bangkok

  Art & Creative Area สถานที่แห่ง ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ในวันนี้เราขอแนะนำ MOCA Bangkok พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย วันและเวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น. *หยุดวันจันทร์ ค่าเข้าชม : ……ผู้ใหญ่ 250 บาท…… : ……นักเรียน/นักศึกษา 100 บาท…… ศูนย์รวมผลงานศิลปะ กว่า 800 ชิ้น ในพื้นที่ 5 ชั้น ที่จอดรถสะดวก แอร์เย็นสบาย ห้องน้ำสะอาด มีโซนนิทรรศกาลหมุนเวียนและคาเฟ่เล็กๆบริเวณชั้น G ระดับความน่าสนใจ :: ถ้าเกิดมาในประเทศนี้ต้องไปดูให้ได้ เวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวความคิดสร้างสรรค์ 2-5 ชม. ชั้น 2-3 ประกอบไปด้วยผลงาน จิตรกรรมและประติมากรรมไทยร่วมสมัย โดย ศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยม ศิลปินที่มีชื่อเสียง รวมถึงศิลปินชั้นครู และศิลปินแห่งชาติ …

  More  →