3D Printing & Modeling

฿3,900.00

อาจารย์ผู้สอน

    อาจารย์ภัทร ถิรมงคล

 

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้การเตรียมไฟล์3D และ การปริ้น3D เพื่อนำผลงานที่เราสร้าง ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้!!!

การเรียน มี 3 หัวข้อหลัก 32 บทเรียนแบบ VDO พร้อมไฟล์ตัวอย่าง

เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างชิ้นงานต้นแบบ โดยการเรียนเริ่มต้นจาก 0 จนถึงสร้างชิ้นงานได้เอง และที่สำคัญนักเรียนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ปริ้นไฟล์ฟรี!!! 1 ครั้ง

● Chapter01 : แนะนำ 3DPrint
● Chapter02 : การเตรียมไฟล์ 3D
● Chapter03 : การ ปริ้น ล้าง อบ ชิ้นงาน

software ที่ใช้ Maya, Zbrush, Photon Slicer

 

สมัครเรียน คอร์ส 3D Printing & Modeling แจ้งที่นี่เลยครับ

 

Category: