Rigging 101

฿2,000.00

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พร ถิรมงคล

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะกับผู้ที่สนใจเรื่องของการริกคาแรคเตอร์ เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจกระบวนการ Rigging Character ที่ถูกต้อง และ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

การเรียน มี 11 บทเรียน

เข้าใจและวิธีการ Rigging อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ

● Chapter01 : การเตรียมโมเดล
● Chapter02 : Tools ในการ Rigging
● Chapter03 : การวาง Joint
● Chapter04 : เทคนิคการ Orient Joint
● Chapter05 : การสร้าง Controller อย่างถูกวิธี
● Chapter06 : การปรับแต่ง Controller
● Chapter07 : การเซต ik ขา
● Chapter08 : การจัด Group และ การสร้าง Allmover
● Chapter09 : การสร้าง Attribute พิเศษ
● Chapter10 : การ Rigging ตา
● Chapter11 : การ Bind skin และ Paint weight และ สรุปภาพรวมชิ้นงาน

software ที่ใช้ Maya

 

สมัครเรียน คอร์ส Rigging 101  ทันที แจ้งที่นี่เลยครับ

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rigging 101”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category: