Rigging 101

฿2,000.00

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พร ถิรมงคล

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะกับผู้ที่สนใจเรื่องของการริกคาแรคเตอร์ เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจกระบวนการ Rigging Character ที่ถูกต้อง และ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

การเรียน มี 11 บทเรียน

เข้าใจและวิธีการ Rigging อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ

● Chapter01 : การเตรียมโมเดล
● Chapter02 : Tools ในการ Rigging
● Chapter03 : การวาง Joint
● Chapter04 : เทคนิคการ Orient Joint
● Chapter05 : การสร้าง Controller อย่างถูกวิธี
● Chapter06 : การปรับแต่ง Controller
● Chapter07 : การเซต ik ขา
● Chapter08 : การจัด Group และ การสร้าง Allmover
● Chapter09 : การสร้าง Attribute พิเศษ
● Chapter10 : การ Rigging ตา
● Chapter11 : การ Bind skin และ Paint weight และ สรุปภาพรวมชิ้นงาน

software ที่ใช้ Maya

 

สมัครเรียน คอร์ส Rigging 101  ทันที แจ้งที่นี่เลยครับ

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rigging 101”

Category: